Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Zaproszenie dla mieszkańców

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej lokalnej strategii rozwoju obszaru LGD „Dorzecze Bobrzy” serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania dokumentu. Mieszkańcy mogą przekazywać do biura LGD za pomocą poczty, maila lub osobiście swoje pomysły, sugestie, opinie bądź uwagi, które mogłyby być pomocne przy opracowaniu strategii. Zachęcamy również do wypełnienia fiszki, która dostępna jest na naszej stronie internetowej. Pragniemy również poinformować, że na terenie każdej z naszych członkowskich gmin odbędą się warsztaty związane z opracowaniem analizy SWOT oraz wypracowaniem celów przyszłej strategii, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Przewidywany termin trzeci tydzień sierpnia – prosimy o śledzenie naszej strony internetowej www.dorzeczebobrzy.eu gdzie poinformujemy o szczegółach warsztatów bądź kontakt z biurem LGD pod nr telefonu 41 303 22 44.

Fiszka do pobrania >>

Odsłony: 9

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W dniu 17 lipca 2015 r. o godzinie 17: 00 w budynku OSP w Miedzianej Górze odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Podczas spotkania podsumowano zakończony w czerwcu projekt „Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju” w ramach Oś 4 Leader PROW 2007-2013, uczestnicy otrzymali publikację z przykładami dobrych praktyk ze zrealizowanych podczas wdrażania programu projektów.
Zostały również wybrane władze stowarzyszenia:

Zarząd:
1. Pan Jarosław Wałek - Prezes Zarządu - Gmina Miedziana Góra
2. Pani Ewa Kita - Wiceprezes Zarządu -Gmina Zagnańsk
3. Pani Kamila Grela - Oleś - Wiceprezes Zarządu - Gmina Strawczyn
4. Pan Cezary Majcher - Wiceprezes Zarządu - Gmina Piekoszów
5. Pan Zbigniew Krakowiak -Sekretarz Zarządu- Gmina Mniów

Komisja Rewizyjna:
1. Pan Waldemar Jacak -Przewodniczący - Gmina Miedziana Góra
2. Pan Stanisław Zdyb - Wiceprzewodniczący - Gmina Strawczyn
3. Pan Krzysztof Augustyniak - Członek Komisji  - Gmina Mniów
4. Pani Lidia Putowska - Członek Komisji - Gmina Zagnańsk
5. Pan Jerzy Wawrzeńczyk - Sekretarz - Gmina Piekoszów

Odsłony: 9

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" ma przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 17 lipca 2015 r. o godzinie 17:00 w Remizie OSP w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza 10.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz dyskusja nad sprawozdaniem.
6. Sprawozdanie z działalności LGD „Dorzecze Bobrzy" za okres sprawozdawczy – dobre praktyki na przykładzie wybranych projektów, dyskusja.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014 i absolutorium Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządu.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej.
12. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
14. Odczytanie uchwał w sprawie wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Informacja dodatkowa:
- projekty uchwał oraz innych dokumentów są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem http://dorzeczebobrzy.eu/dokumenty/projekty-uchwal-17-07-2015.html
- prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowskich ( składka od osoby fizycznej wynosi 12 zł za rok; sektor gospodarczy – 30 zł za rok; możliwość wpłaty na Walnym Zebraniu; bezpośrednio w biurze LGD lub wpłata na rachunek bankowy 67 8493 0004 0020 0331 2321 0005 w tytule składka członkowska za rok...)

Prezes Zarządu

Jarosław Wałek

Odsłony: 57

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

TopDesktop version