Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Projekty grantowe - informacje dla potencjalnych beneficjentów

Projekty grantowe uregulowane zostały przepisami prawa dotyczącymi zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020. (Art. 35 Dz.U. 2015 poz. 1146). Zgodnie z zapisami w/w ustawy w ramach programów operacyjnych mogą być realizowane projekty grantowe.
Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego (LGD) w ramach realizacji projektu grantowego.Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań.

Odsłony: 27

Czytaj więcej: Projekty grantowe - informacje dla potencjalnych beneficjentów

KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 10 lipca 2018 r. w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu współpracy pt. „Kreator Przedsiębiorczości”. Partnerami w projekcie jest 20 lokalnych grup działania z terenu Polski oraz 1 partner ze Słowacji. Projekt zakłada utworzenie Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w którym przedsiębiorcy i osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z usług doradczych: finansowo - księgowych, prawnych i marketingowych. Zorganizowane zostaną szkolenia i wizyty studyjne dla przedsiębiorców na teren partnerskich LGD, które pozwolą zdobyć wiedzę i zapoznać się ze specyfiką prowadzenia działalności w innych regionach Polski. Umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem podpisali Prezes Zarządu Jarosława Wałek oraz Wiceprezes Zarządu Ewa Kita. Projekt współpracy realizowany będzie w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Odsłony: 49

Festyn Miedziana Góra

17 czerwca 2018 roku LGD "Dorzecze Bobrzy" brało udział w imprezie organizowanej z okazji Dni Miedzianej Góry pt. "Miedzianogórska Gmina". Pomimo niesprzyjającej aury nie zabrakło chętnych do uczestnictwa w wydarzeniu, nie zabrakło również atrakcji dla przybyłych. Podczas imprezy Prezes Zarządu pan Jarosław Wałek wręczył Nagrodę Lokalnej Grupy Działania dla Tumlin Sport Ski w ręce Pana Andrzeja Rogowskiego.

Odsłony: 72

Spotkania konsultacyjno - szkoleniowe

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" informuje, iż w związku z planowanymi naborami wniosków o powierzenie grantu od 12.07.2018 - 25.07.2018 o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

1.1.2 Wzrost atrakcyjności oferty kulturowej instytucji społecznych

1.2.4 Promocja lokalnych zasobów obszaru LGD w tym produktów lokalnych i rzemiosła

1.3.1 Promocja i zintegrowanie usług i produktów turystycznych – budowa marki obszaru

odbędą się spotkania konsultacyjno – szkoleniowe z potencjalnymi Wnioskodawcami.
Serdecznie zapraszamy wszystkie Stowarzyszenia zainteresowane naborami wniosków do udziału w spotkaniach.

Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.


Harmonogram spotkań:


2 lipiec 2018r.
godz. 10.00 Miedziana Góra – Biuro LGD „Dorzecze Bobrzy", ul. Kościelna 2a Kostomłoty II
godz. 13.00 Mniów – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9

3 lipca 2018r.
godz. 10.00 Strawczyn - Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego 16

godz. 13.00 Piekoszów – Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66

4 lipca 2018r.
godz. 10.00 Zagnańsk – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8

 

Odsłony: 67

Wyniki naboru 2/2018/G

Informujemy, że w zakładce PROW 2014-2020 - NABORY 2018 - WYNIKI NABORU 2/2018/G znajdą Państwo informację z zakończonej przez LGD "Dorzecze Bobrzy" oceny grantobiorców  w ramach Konkursu nr 2/2018/G dla przedsięwzięcia 1.2.2 Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij TUTAJ >>

Odsłony: 70